Ir. Rob Decae is specialist op het gebied van dataverwerking, data-analyse, ETL-processen en modelbouw. 
Dr. ir. Atze Dijkstra is gespecialiseerd in veiligheidsaspecten van wegcategorisering, van de inrichting van verblijfsgebieden en van het ontwerp van wegen en fietsvoorzieningen.
Dr. Michelle Doumen doet onderzoek naar jonge automobilisten, de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie, en waarneming in het verkeer.
Kirsten van Duijvenvoorde, BASc, is als ongevallenonderzoeker verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen.
Ir. Rob Eenink is adjunct-directeur en hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering. Daarnaast is hij voorzitter van de internationale netwerkorganisatie FERSI.
Sarah Gebhard, MSc, is onderzoeker op het gebied van wegontwerp en verkeersveiligheid en werkzaam bij de afdeling ‘Infrastructuur en Verkeer’.
Dr. Maartje de Goede is specialist op het gebied van menselijk gedrag en verkeersveiligheid.
Zarina Hettema, Bachelor of Built Environment, is als verkeerskundige verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen.
Tamara Hoekstra, MSc, doet onderzoek naar interactie tussen kwetsbare en minder kwetsbare weggebruikers, het beïnvloeden van verkeersgedrag met educatie en voorlichting en subjectieve verkeersonveiligheid.
Dr. ir. Reinier Jansen is expert op het gebied van analyses met Naturalistic Driving-methoden.