Tamara Hoekstra, MSc, doet onderzoek naar interactie tussen kwetsbare en minder kwetsbare weggebruikers, het beïnvloeden van verkeersgedrag met educatie en voorlichting en subjectieve verkeersonveiligheid.  Daarnaast maakt zij als psycholoog deel uit van het SWOV-team dat middels risico-inventarisaties advies uitbrengt aan de RDW bij praktijkproeven met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg, zoals shuttles en vrachtauto-pelotons. Ook is Tamara betrokken bij verschillende andere projecten, zoals het EU-project LEVITATE over de toekomstige impact van Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM) en Kennisnetwerk SPV. 

Tamara Hoekstra behaalde in 2007 haar master Social and Organisational Psychology aan de Universiteit Leiden. 

tho.jpg

Contact

Afdeling:
Gedrag in het verkeer
Tel. nr.:
070 3137 333
E-mail: