Sander van der Kint, MSc, doet onderzoek op het terrein van gedrag, alcohol en drugsgebruik in het verkeer, verkeershandhaving en voertuigen te water.
Ir. Robert Louwerse is specialist op het gebied van diepteonderzoek naar verkeersongevallen en de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid.
Celina Mons, MSc, doet onderzoek naar gedrag in het verkeer en de interactie tussen mensen en (deels) zelfrijdende voertuigen. 
Prof. dr. ir. Nicole van Nes is hoofd van de afdeling ‘Interactie met Zelfrijdende Voertuigen’ en coördineert het onderzoek naar veiligheid in de transitie naar de autonome auto.
Dr. Jaap Oude Mulders bestudeert hoe maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op de verkeersveiligheid, in het heden en de toekomst.
Ir. Jan Hendrik van Petegem richt zich op het ontwikkelen van praktische kennis over de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid.
Drs. Ingrid van Schagen is als senior onderzoeker en projectleider betrokken bij vele activiteiten op het gebied van verkeersgedrag en het beïnvloeden van verkeersgedrag.
Ing. Govert Schermers is als senior onderzoeker en projectleider gespecialiseerd in verkeersveiligheid van infrastructuur, de Safe Systems-aanpak, Road Safety Management Capacity reviews en wegontwerp.
Dr. Agnieszka Stelling is projectleider en specialist op het gebied van gedrag in het verkeer, met name afleiding in het verkeer, gedrag van speed-pedelecrijders en de rol van auditieve informatie bij het onderkennen van risico’s in het verkeer.
Teun Uijtdewilligen, MSc, doet onderzoek naar de veiligheid van fietsers op het gebied van infrastructuur, met name in stedelijke gebieden.