Celina Mons, MSc, doet onderzoek naar gedrag in het verkeer en de interactie tussen mensen en (deels) zelfrijdende voertuigen. Zij leidt het SWOV-team dat door middel van risico-inventarisaties advies uitbrengt aan de RDW over praktijkproeven met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg, zoals shuttles en pelotons. Daarnaast is zij betrokken bij het EU-project LEVITATE over de toekomstige impact van Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM).
Celina maakt tevens deel uit van de ondernemingsraad van SWOV.  

Celina heeft in 2017 de master Applied Cognitive Psychology aan de Universiteit Leiden afgerond. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op het testen van de risico-homeostase theorie met behulp van een videospel.  

cm.jpg

Contact

Afdeling:
Interactie met zelfrijdende voertuigen