Teun Uijtdewilligen, MSc, doet onderzoek naar de veiligheid van fietsers op het gebied van infrastructuur, met name in stedelijke gebieden. Dit is ook het onderwerp van zijn promotieonderzoek, waarbinnen samengewerkt wordt met de Universiteit van Twente. In dit onderzoek worden verschillende (open) databronnen aan elkaar gekoppeld met Geografisch Informatie Systemen (GIS) en geanalyseerd met Crash Prediction Models. Verder werkt Teun mee aan onderzoek naar de verkeersveiligheidskennis van gemeenteambtenaren en hun kennis over verkeersveiligheidsmaatregelen. 

Teun heeft Sociale Geografie gestudeerd, met een master in Stadsgeografie, aan de Universiteit Utrecht. 

tu.jpg

Contact

Afdeling:
Infrastructuur en verkeer
Tel. nr.:
070 3173 333