Dr. Charlotte Bax doet onderzoek naar – en samen met – provincies en gemeenten. Haar focus ligt op het vertalen van wetenschappelijke kennis in handzame instrumenten voor de regio. Zij coördineert bijvoorbeeld de SWOV-inzet in het Kennisnetwerk SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid). Daarnaast leidt ze projecten over benchmarking, en ProMeV (een SWOV-instrument om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid van provinciale wegen) en naar verkeersveiligheidskennis bij gemeenteambtenaren.

In 2011 is Charlotte Bax aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op de dissertatie Processes and patterns; The utilisation of knowledge in Dutch road safety policy

blanco

Contact

Afdeling:
Data en analyse voor beleid
Tel. nr.:
070 3173 333
E-mail: