Michiel Christoph, MSc, heeft ruime ervaring met het verzamelen en analyseren van Naturalistic Driving-data met als inhoudelijke focus afleiding in het verkeer. Hij is momenteel de technisch coördinator van het project MEDIATOR, dat zich richt op een optimale afstemming tussen een menselijke bestuurder en (deels) autonome voertuigsystemen. Daarnaast is Michiel projectleider van de onderzoekslijn die zich richt op de effecten van ADAS op rijprestaties en ongevalsrisico.  

Michiel was eerder betrokken bij verschillende Europese projecten die zich met Naturalistic Driving bezighouden. In het project INTERACTION heeft hij de praktijktests in zeven Europese landen gecoördineerd en in het project UDRIVE coördineerde hij de ontwikkeling van de technologie.

mc.jpg

Contact

Afdeling:
Interactie met zelfrijdende voertuigen
Tel. nr.:
070 3173 333