Michiel Christoph, MSc, heeft ruime ervaring met het verzamelen en analyseren van Naturalistic Driving-data met als inhoudelijke focus afleiding in het verkeer. Hij is projectleider van de onderzoekslijn die zich richt op de effecten van ADAS op rijprestaties en ongevalsrisico. Michiel was daarnaast ook de technisch coördinator van het project MEDIATOR, dat zich richtte op een optimale afstemming tussen een menselijke bestuurder en (deels) autonome voertuigsystemen.   

Michiel was eerder betrokken bij verschillende Europese projecten die zich met Naturalistic Driving bezighouden. In het project INTERACTION heeft hij de praktijktests in zeven Europese landen gecoördineerd en in het project UDRIVE coördineerde hij de ontwikkeling van de technologie.

mc.jpg

Contact

Afdeling:
Interactie met zelfrijdende voertuigen
Tel. nr.:
070 3173 333
E-mail: