Drs. Niels Bos is de SWOV-specialist op het gebied van dataverwerving, dataverwerking, data-analyse en kennissystemen. Het gaat daarbij om ongevallendata, expositiedata en medische gegevens (ziekenhuisopnames, traumazorg, spoedeisende hulp, ambulance) en medische coderingen zoals ICD9, ICD10, Barell, AIS of Eurocost. Met deze data wordt onderzoek gedaan naar letsels, letselgevolgen en letsellast (YLL, YLD, DALY) van verkeersdoden en -gewonden. Niels is lid van IRTAD en draagt bij aan verschillende EU-projecten, waaronder ERSO, SafetyCube, Sustain, DaCoTA en SafetyNet, waarin ook internationale ongevallendata (CARE/CADaS) wordt geanalyseerd. Niels Bos studeerde Experimentele Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. 

 

nb2.jpg

Contact

Afdeling:
Data en analyse voor beleid
Tel. nr.:
070 3173 333
E-mail: