Drs. Martin Damen is directeur-bestuurder van SWOV. Als onderzoeker heeft hij onder meer ervaring met kwantitatieve risicobepaling en maatschappelijke kosten-batenanalyses. Martin studeerde Informatica aan de Universiteit van Amsterdam.

Contact