SWOV-onderzoek naar gezondheids- en sociodemografische kenmerken van fietsers noord Nederland

SWOV gaat in opdracht van de provincies Frylân, Groningen en Drenthe data analyseren van meer dan 150 duizend inwoners van deze provincies om erachter te komen of, en waardoor, sommige mensen een grotere kans op een fietsongeval hebben. De uitkomsten moeten de drie noordelijke provincies handvatten geven om het stijgend aantal fietsongevallen tegen te gaan.

In het onderzoek gaat SWOV kijken naar de combinatie van gezondheids- en sociodemografische kenmerken van fietsers. Meer kennis hierover moet een beter beeld geven van de kenmerken van risicogroepen (kwetsbare fietsers), waarmee het fietsveiligheidsbeleid in de noordelijke provincies kan worden versterkt, bijvoorbeeld ten behoeve van het programma ‘Doortrappen’, het stimuleren van het gebruik van beschermingsmiddelen en het bevorderen van het gebruik van de veilige fietsen.

SWOV zal voor haar onderzoek gebruik maken van de gegevens in de Lifelines-database. Hierin zitten gegevens van meer dan 150 duizend mensen in noord Nederland, onder andere over gezondheid, leeftijd, werk, opleiding, maar ook over fietsgedrag. Lifelines wil met deze database meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken naar gezond ouder worden.

Naast de drie noordelijke provincies als opdrachtgevers wordt het onderzoek mede gefinancierd door het ministerie van IenW, de ANWB en de RAI Vereniging. Najaar 2024 hoopt SWOV het onderzoek af te ronden.