Screening en diagnose van onveilige 50km/uur-wegen : ontwikkeling en toepassing van een meetinstrument voor de Vervoerregio Amsterdam.

Auteur(s)
Wijlhuizen, G.J. Hermens, F. Schepers, J.P. Petegem, J.W.H. van & Schermers, G.
Jaar
Samenvatting

De Vervoerregio Amsterdam werkt aan een meer risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief aan te pakken. SWOV is gevraagd een methode te ontwikkelen die proactief in kaart brengt welke wegen op basis van hun infrastructuurkenmerken moeten worden aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook is SWOV gevraagd deze methode toe te passen op 50km/uur-wegen in gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam. Dit rapport doet verslag van de ontwikkeling en toepassing van dit instrument.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210447 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2021, 78 p., 14 ref.; R-2021-7

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.