Publications and sources

Answer

Below you will find the list of references that are used in this fact sheet; all sources can be consulted or retrieved. Via Publications you can find more literature on the subject of road safety.

[1]. Wikipedia (2022). File (verkeer). Accessed on 23-03-2022 at wikipedia.org/wiki/File_(verkeer).

[2]. RWS (2020). Rapportage Rijkswegennet. 3e periode 2019, 1 september -31 december. Rijkswaterstaat.

[3]. Jorritsma, P., Hamersma, M. & Berveling, J. (2020). Blik op de file: De file door de ogen van de Nederlandse burger. KiM-19-A15. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kennisinstituut voor Mobilitietsbeleid, Den Haag.

[4]. WVL (2021). Aantal files op rijkswegen naar jaar. Personal communication 2021. Rijkswaterstaat. Water, Verkeer en Leefomgeving WVL, Den Haag.

[5]. Marchesini, P. & Weijermars, W.A.M. (2010). The relationship between road safety and congestion on motorways. A literature review of potential effects. R-2010-12. SWOV, Leidschendam.

[6]. Schermers, G., Goldenbeld, C., Bijleveld, F.D., Nabavi Niaki, M., et al. (2019). Verhoging snelheidslimiet naar 130 km/uur en verkeersveiligheid. Effecten op snelheidsgedrag, incidenten, ongevallen en weginrichting. R-2019-30A. SWOV, Den Haag.

[7]. Chang, G.L. & Xiang, H. (2003). The relationship between congestion levels and accidents. Final report Grant SP 208B46. Department of Civil Engineering, University of Maryland, Baltimore, USA.

[8]. Hesjevoll, I.S. & Elvik, R. (2016). Effect of traffic volume on road safety. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Accessed on 22-12-2021 at www.roadsafety-dss.eu.

[9]. Zhou, M. & Sisopiku, V.P. (1997). Relationship between volume to capacity ratios and accident rates. In: Journal of the Transportation Research Board, vol. Transportation Research Record no. 1581, nr. Paper no. 970114.

[10]. Lord, D., Manar, A. & Vizioli, A. (2005). Modeling crash-flow-density and crash-flow-V/C relationships for rural and urban freeway segments. In: Accident Analysis and Prevention, vol. 37, nr. 1, p. 185-199.

[11]. Wang, C. (2010). The relationship between traffic congestion and road accidents: An econometric approach using GIS. Dissertation Loughborough University, London.

[12]. Davidse, R.J., Duijvenvoorde, K. van & Louwerse, W.J.R. (2020). Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2018. Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen [Fatal road crashes on national roads in 2018. Analysis of crash and injury factors and resulting potential countermeasures]. R-2020-26 [Summary in English]. SWOV, Den Haag.

[13]. Davidse, R.J., Louwerse, W.J.R. & Duijvenvoorde, K. van (2018). Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2016. Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen. R-2018-9. SWOV, Den Haag.

[14]. Davidse, R.J., Duijvenvoorde, K. van & Louwerse, W.J.R. (2020). Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2019. Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen [Fatal road crashes on national roads in 2019. Analysis of crash and injury factors and resulting potential countermeasures]. R-2020-29 [Summary in English]. SWOV, Den Haag.

[15]. Davidse, R.J., Louwerse, W.J.R. & Duijvenvoorde, K. van (2019). Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2017. Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen. R-2019-8. SWOV, Den Haag.

[16]. Vlierden, K. van (2006). Vrachtwagenongevallen bij files. Deel 1 - Internationale literatuurstudie naar oorzakelijke en/of bijdragende factoren. Steunpunt Verkeersveiligheid, Diepenbeek, België.

[17]. Daniels, S. & Focant, N. (2017). Dynamic Speed Limits. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Accessed on 22-12-2021 at www.roadsafety-dss.eu.

[18]. Ceunynck, T. de & Focant, N. (2018). Variable Message Signs. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Accessed on 07-03-2022 at www.roadsafety-dss.eu.

[19]. Motorplatform (2021). Samenspel in de file. Landelijk Motorplatform. Accessed on 22-12-2021 at motorplatform.nl/over-ons/samenspel-in-de-file/.

[20]. Beltrami, M. & Hiron, B. (2021). Expérimentation de la circulation inter-files des deux-roues motorisés. Cerema, Bron, Frankrijk.

[21]. Schermers, G. & Reurings, M.C.B. (2009). Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit [Road safety effects of the introduction of Different Payment for Mobility]. R-2009-2 [Summary in English]. SWOV, Leidechendam.

[22]. Minister van IenW (2020). Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021. 35 570 A. Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag.

[23]. Harms, I.M. & Dekker, G. (2017). ADAS: from owner to user; Insights in the conditions for a breakthrough of Advanced Driver Assistance Systems. Connecting Mobility.

[24]. Korse, M.L., Schermers, G., Radewalt, N.M.D., Hoog, A. de, et al. (2003). Op koers !? Resultaten van de proef met het Lane Departure Warning Assistant (LDWA) system. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Rotterdam.

[25]. Janssen, S.T.M.C. & Weijermars, W.A.M. (2009). Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering deel II. Een ongevallenanalyse [Road safety at roadworks Part II. A crash analysis]. R-2008-14 [Summary in English]. SWOV, Leidschendam.

[26]. Weijermars, W.A.M. (2009). Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering, deel III en eindrapportage. Beoordeling van werk-in-uitvoeringlocaties en een samenvatting van het gehele onderzoek [Road safety at roadworks, part III. Assessment of roadworks locations]. R-2009-4 [Summary in English]. SWOV, Leidschendam.

[27]. PIARC (2012). Improvements in safe working on roads. Report number 2012R29EN. World Road Association PIARC, Paris.

[28]. CROW (2019). WIU 2020 – Werken op autosnelwegen. CROW, Ede. Accessed on 20-04-2022 at kennisbank.crow.nl/.

[29]. CROW (2020). WIU 2020 – Werken op niet-autosnelwegen. CROW, Ede. Accessed on 20-04-2022 at kennisbank.crow.nl.

[30]. CROW (2021). WIU 2020 – Standaardmaatregelen op autosnelwegen. CROW, Ede. Accessed on 20-04-2022 at kennisbank.crow.nl/.

[31]. CROW (2019). WIU 2020 – Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen. CROW, Ede. Accessed on 20-04-2022 at kennisbank.crow.nl.

[32]. Várhelyi, A., Strnad, B., Develtere, A., Temmerman, P., et al. (2019). Road safety management at work zones – Final report. Deliverable No D3.2. CEDR Call 2016: Safety Incursion Reduction to Increase Safet  in road work zones (IRIS), Brussel, Belgium.

[33]. Weijermars, W. & Spittje, H. (2008). Analysis of traffic safety at road works. In: Proceedings of European Transport Conference 2008 6-8 October 2008, Noordwijkerhout, The Netherlands.

Image
Foto_Filevorming
Part of fact sheet

Traffic congestion and roadworks

Traffic congestion occurs when traffic demand exceeds road capacity, or when an incident such as a traffic crash, a vehicle breakdown occurs or Meer

Deze factsheet gebruiken?