Met welke vervoerswijzen vallen de meeste slachtoffers onder kinderen?

Antwoord

De meeste slachtoffers onder kinderen vallen wanneer zij als fietser of voetganger aan het verkeer deelnemen. In de periode 2008-2017 vielen de meeste dodelijke slachtoffers onder kinderen op de fiets in een botsing met een auto (38 doden), gevolgd door kinderen als voetganger in een botsing met een auto (28 doden) en fietsende kinderen in een botsing met een vrachtauto (24 doden). Slachtoffers onder kinderen die als passagier in een auto meereden, komen ook relatief vaak voor (30 in de periode 2008-2017).

Kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar komen het vaakst te overlijden als inzittende van een auto (zie Afbeelding 2). In absolute aantallen ligt het grootste verkeersveiligheidsprobleem bij kinderen in de groep fietsers van 12-14 jaar. Op die leeftijd nemen kinderen vaker en dikwijls zelfstandig (als fietser) deel aan het verkeer.

Afbeelding 2. Mortaliteit (het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners) van kinderen uitgesplitst naar vervoerswijze (in auto/bestelauto als passagier); gemiddelden over 2008-2017. Bron: CBS, IenW en DHD.

De ernstig verkeersgewonden onder kinderen vielen vooral bij ongevallen zonder betrokken motorvoertuig: de kinderen waren op de fiets of te voet en ook bij de botsing of de val waren geen motorvoertuigen betrokken (zie ook de SWOV-factsheet Ernstig verkeersgewonden in Nederland).

Onderdeel van factsheet

Kinderen van 0-14 jaar

Kinderen vormen als verkeersdeelnemers een kwetsbare groep. Ze zijn immers nog bezig om de vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze… Meer

Deze factsheet gebruiken?