Wat is het effect van verkeerseducatie en oefening op de veiligheid van kinderen in het verkeer?

Antwoord

Verkeerseducatie

Over de effecten van formele verkeerseducatie is niet veel bekend. Een effect op het ongevalsrisico is tot op heden niet aangetoond. Sommige evaluaties tonen aan dat verkeerseducatie wel effect kan hebben op (zelf gerapporteerde) houding of gedrag, mits het programma goed is opgezet. Meer hierover staat in de SWOV-factsheet Verkeerseducatie.

Ouders en verzorgers hebben een belangrijke rol om hun kinderen kennis en vaardigheden aan te leren om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen [21]. Dit gebeurt meestal niet in de vorm van een programma of project zoals op school, maar meer informeel, in het dagelijks leven. Kinderen leren van voorbeeldgedrag. Veelvuldig oefenen in de praktijk is belangrijk om veilig gedrag aan te leren.

Oefenen in het verkeer

Oefenen in het verkeer is in alle leeftijdsfasen belangrijk om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om veilig deel te nemen aan het verkeer. Het is daarbij belangrijk om de specifieke motorische en cognitieve vaardigheden die worden geoefend aan te passen aan de leeftijd en ervaring [5] [22]. Training en educatie kunnen dan worden ingezet om het natuurlijke proces van bepaalde ontwikkelingen te versnellen. Kinderen leren door gedrag te observeren, daarom is het belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven. Leren door te ervaren is de meest effectieve manier om risicobewustzijn te creëren [23]. Jonge kinderen kunnen vaak alleen daar waar een vaardigheid is geoefend, deze vaardigheid toepassen. Bijvoorbeeld op een andere plek oversteken dan waar geoefend is, vinden jonge kinderen daarom moeilijk. Daarom is het essentieel om vaak en op veel verschillende plaatsen te oefenen in het verkeer [21].

Meer over de ontwikkeling van het kind in het verkeer en de rol van de ouder hierin staat in het SWOV-rapport De rol van ouders in het informele leerproces van kinderen van 4 tot 12 jaar.

Onderdeel van factsheet

Kinderen van 0-14 jaar

Kinderen vormen als verkeersdeelnemers een kwetsbare groep. Ze zijn immers nog bezig om de vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze… Meer

Deze factsheet gebruiken?