Aan welke eisen moeten auto’s en hun bestuurders voldoen?

Antwoord

Auto’s

De Regeling Voertuigen [3] beschrijft drie typen eisen waaraan personenauto’s moeten voldoen: toelatingseisen, permanente eisen en gebruikseisen. De toelatingseisen worden op Europees niveau [4] [5] bepaald en betreffen per voertuigcategorie onder andere de massa en afmetingen van het voertuig, het geluidsniveau, de verlichting, de stuurvoorziening, het remsysteem en de inzittendenveiligheid. Auto’s worden toegelaten op de openbare weg als zij een typegoedkeuring hebben en daarmee voldoen aan de toelatingseisen. Europese lidstaten mogen hierbij geen strengere eisen toepassen.

De permanente eisen hebben betrekking op de technische staat van het voertuig en worden periodiek vastgesteld tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK) [6]. De Europese keuringseisen [7] zijn minimumeisen, lidstaten mogen hogere normen hanteren. Zie ook de vraag Hoe draagt de Algemene Periodieke Keuring (APK) van voertuigen bij aan verkeersveiligheid?

De gebruikseisen hebben betrekking op hoe de auto mag worden gebruikt. Denk hierbij aan het vervoeren van lading (gewicht en afmetingen), het trekken van aanhangwagens en het zicht van de bestuurder. Zo mogen voorwerpen of passagiers het zicht van de bestuurder op de voorruit en voorste zijruiten niet belemmeren en moeten de spiegels goed zijn afgesteld. Europese lidstaten bepalen zelf de gebruikseisen. Zij moeten hierbij wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen [8]:

  • de regels mogen vanwege mogelijke (internationale) handelsbelemmeringen niet zo ver strekken, dat daarmee het feitelijke gebruik van het voertuig op de weg onmogelijk is;
  • de regels moeten worden gemotiveerd op basis van te beschermen overheidsbelangen, waaronder verkeersveiligheidsbelangen;
  • de regels moeten in de praktijk te handhaven zijn.

Naast deze drie typen eisen, bestaan er Euro-NCAP-normen waaraan autofabrikanten vrijwillig kunnen voldoen om de veiligheid te verbeteren en zich te onderscheiden van andere fabrikanten. Zie ook de vraag Hoe draagt Euro NCAP bij aan verkeersveiligheid?

Bestuurders

Wie met een auto aan het verkeer wil deelnemen, moet een autorijbewijs hebben. Om in aanmerking te komen voor een autorijbewijs, moet je minimaal 17 jaar zijn, in goede gezondheid verkeren en over de kennis en vaardigheden beschikken die een veilige, vlotte en milieuvriendelijke verkeersdeelname mogelijk maken. Tot de 18e verjaardag mag alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder gereden worden. Zie voor meer informatie de SWOV-factsheet Rijopleiding en -examen.

Daarnaast is er een rijgeschiktheidskeuring voor oudere bestuurders (leeftijdsgebonden keuring). Zie hiervoor de SWOV-factsheet Ouderen in het verkeer.

Image
FS_Veilige_personenautos
Onderdeel van factsheet

Veilige personenauto’s

De veiligheid van auto-inzittenden is sinds de jaren ’70 sterk verbeterd, zowel uitgedrukt in het aantal doden door ongevallen, als in het Meer

Deze factsheet gebruiken?