Hoe draagt Euro NCAP bij aan verkeersveiligheid?

Antwoord

Het European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) heeft als doel om de veiligheid van auto’s voor zowel consumenten als bedrijven inzichtelijk te maken. Hiervoor worden sinds 1997 de meest gangbare nieuwe automodellen aan verschillende testen onderworpen en worden de resultaten uitgedrukt in een score tussen de 0 en 5 sterren: hoe meer sterren, hoe veiliger de auto. Auto’s die alleen voldoen aan de toelatingseisen (zie ook de vraag Aan welke eisen moeten auto’s en hun bestuurders voldoen?) krijgen geen ster. De testresultaten zijn voor iedereen toegankelijk; dit kan autofabrikanten stimuleren om veiligere auto’s te produceren.

Het beoordelingssysteem van Euro NCAP maakt onderscheid naar verschillende klassen auto’s, zoals grote gezinsauto’s, kleine gezinsauto’s en supermini’s. Auto’s worden binnen hun eigen klasse met elkaar vergeleken. Sinds 2009 wordt het beoordelingssysteem opgedeeld in vier categorieën: inzittende volwassenen, inzittende kinderen, kwetsbare weggebruikers en safety assist. Elke categorie bevat verschillende beoordelingscriteria (zie Tabel 5). Deze criteria worden regelmatig aangepast aan de nieuwste inzichten en regelgeving. Zo wordt er bijvoorbeeld niet meer getest op elektronische stabiliteitscontrole (ESC) omdat dit systeem sinds 2014 verplicht in nieuwe auto’s aanwezig moet zijn, en is in 2020 het onderdeel redding en bevrijding aan de beoordeling toegevoegd.

FS_Veilige_personenautos
Tabel 5. Beoordelingscriteria Euro NCAP (januari 2021).

Verschillende onderzoeken hebben correlaties gevonden tussen de Euro-NCAP-scores en het letselrisico voor inzittenden. Uit de analyse van auto-auto-ongevallen blijkt dat er minder slachtoffers met fataal of ernstig letsel vielen in auto's met veel sterren, dan in auto's met weinig sterren [9] [94] [95]. Daarnaast bleek uit analyses van auto-voetganger-ongevallen dat er een correlatie is tussen de Euro-NCAP-voetgangersscore (tegenwoordig uitgebreid naar kwetsbare weggebruikers) en het letselrisico voor voetgangers. Ook hier presteren auto’s met een hogere score beter [96] [97].

Het netto verkeersveiligheidseffect van Euro NCAP blijft echter lastig te kwantificeren. Dit komt onder andere doordat er nauwelijks gegevens zijn over de verdeling van de Euro-NCAP-scores over het Europese of Nederlandse wagenpark. Hoewel een steeds groter deel van de geteste auto’s een hoge score behaalt, bedroeg in 2013 het aandeel nieuwe auto’s met een 5-sterrenscore 2,5% van het Europese wagenpark en ongeveer 3% van het Nederlandse wagenpark [98]. Daarnaast zijn in de laatste decennia alle personenauto’s veiliger geworden en is het niet mogelijk om scores van auto’s in verschillende klassen met elkaar te vergelijken.

Image
FS_Veilige_personenautos
Onderdeel van factsheet

Veilige personenauto’s

De veiligheid van auto-inzittenden is sinds de jaren ’70 sterk verbeterd, zowel uitgedrukt in het aantal doden door ongevallen, als in het Meer

Deze factsheet gebruiken?