Wat is de leeftijd van het Nederlandse wagenpark?

Antwoord

De leeftijdsverdeling van personenauto’s per 1 januari 2020 staat weergegeven in Afbeelding 2. Hieruit blijkt dat het gemiddeld zo’n tien jaar duurt voor minstens de helft van het wagenpark met een nieuwe of vernieuwde veiligheidsvoorziening is uitgerust. Op de peildatum 1 januari 2020 beschikte bijvoorbeeld ten minste 36% van de auto’s over de sinds 2014 verplicht aanwezige elektronische stabiliteitsregeling.

Afbeelding 2

Afbeelding 2. Leeftijdsverdeling Nederlandse personenauto’s per 1 januari 2020. Op deze peildatum bedroeg het totaal aantal Nederlandse personenauto’s 8.677.911 stuks. Bron: CBS/RDW [36].

Image
FS_Veilige_personenautos
Onderdeel van factsheet

Veilige personenauto’s

De veiligheid van auto-inzittenden is sinds de jaren ’70 sterk verbeterd, zowel uitgedrukt in het aantal doden door ongevallen, als in het Meer

Deze factsheet gebruiken?