Wat is het veiligheidseffect van elektronische stabiliteitscontrole (ESC)?

Antwoord

Het veiligheidssysteem elektronische stabiliteitscontrole (ESC) is bedoeld om het voertuig stabiel op de weg te houden en daarbij slippen te voorkomen. ESC vergelijkt de stuurbeweging met de werkelijke beweging van het voertuig. Wanneer deze bewegingen afwijken, bijvoorbeeld bij slippen, kan ESC individuele wielen afremmen. Daarmee voorkomt het dat een voertuig gaat slippen of bij hoge snelheid in een bocht gaat over- of ondersturen en daardoor onbestuurbaar wordt en eventueel in de berm raakt. Bij het in de berm raken zou het voertuig vervolgens over de kop kunnen gaan. Doordat ESC in veel gevallen voorkomt dat een voertuig in de berm raakt, wordt daarmee ook voorkomen dat het over de kop gaat en dat de inzittenden letsel oplopen. Een beschouwing van vijftien internationale studies laat zien dat de kans op een dodelijke afloop van een enkelvoudig ongeval 30% tot 50% kleiner is bij reguliere personenauto’s met ESC ten opzichte van reguliere personenauto’s zonder ESC. Bij SUV’s is de kans op een dodelijk afloop 50% tot 70% kleiner. De kans op een dodelijk afloop bij over de kop slaan is 70% tot 90% kleiner, ongeacht het type personenauto [20] . Erke [79] vond op basis van een beschouwing van acht internationale studies dat de aanwezigheid van ESC samengaat met een afname van enkelvoudige ongevallen (-49%), frontale botsingen (-13%) en dodelijke ongevallen met meer dan twee partijen (-32%).

In Europa zijn nieuwe personenauto’s door richtlijn EC 661/2009 [26] sinds 2014 verplicht uitgerust met ESC. Door deze verplichtstelling heeft ESC volgens een schatting van Christoph [80] een penetratie bereikt van 57% van de Nederlandse personenauto’s in 2020 en 78% in 2030.

Image
FS_Veilige_personenautos
Onderdeel van factsheet

Veilige personenauto’s

De veiligheid van auto-inzittenden is sinds de jaren ’70 sterk verbeterd, zowel uitgedrukt in het aantal doden door ongevallen, als in het Meer

Deze factsheet gebruiken?