Aanvullende verkeersveiligheidsprognoses voor de IMA-2021

Addendum bij rapport R-2021-8 met prognoses voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021
Auteur(s)
Wijlhuizen, G.J.; Bijleveld, F.D.
Jaar

Dit is een addendum bij het SWOV-rapport Verkeersveiligheidsprognose voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 . Het bevat afbeeldingen waarbij de prognoses verder zijn uitgesplitst dan in dat rapport is gedaan. De aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden en risico’s per vervoerswijze zijn verder uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Voor informatie over hoe deze prognoses gedaan zijn, verwijzen we naar het oorspronkelijke rapport.

Bij de interpretatie van de prognoses is het belangrijk te bedenken dat deze vaak gebaseerd zijn op relatief kleine aantallen slachtoffers en dat ze een grotere mate van onzekerheid kennen dan de prognoses per vervoerswijze (die niet verder zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht). De prognoses zijn dan ook zeer indicatief en worden, mede om die reden, niet verder besproken in een begeleidende tekst. Ze kunnen worden gebruikt om hypotheses te vormen die echter elk nader onderzoek vereisen om verantwoorde conclusies te kunnen trekken.

Rapportnummer
R-2021-8A
Pagina's
43
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.