Actualisatie maatschappelijke kosten van verkeersongevallen

Overzichtsnotitie
Auteur(s)
Horst, M. van der
Jaar

Het onderzoek Actualisatie kosten van verkeersongevallen schat de kosten van verkeersongevallen voor Nederland op ongeveer €27 miljard voor 2020. De kosten per dode bedragen €6,5 miljoen en de kosten per ernstig gewonde €0,7 miljoen. De kosten zijn hoger dan eerdere schattingen. De hogere schattingen zijn vooral het gevolg van nieuwe waarderingen van een statistisch mensenleven (value of a statistical life’, VSL) en van een statistisch ernstig gewonde (‘value of a statistical serious injury’, VSSI).

Publicatie aanvragen

5 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
22
Bibliotheeknummer
20220366 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, Den Haag

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.