Advies praktijkproef

HagaShuttle
Auteur(s)
Jansen, R.J.; Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.; Louwerse, W.J.R.; Schagen, I.N.L.G. van
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met een NAVYA-shuttle voor personenvervoer tussen het HagaZiekenhuis locatie Leyweg en ov-halte Leyenburg.

Rapportnummer
R-2019-10
Pagina's
20 + 10
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.