Advies praktijkproef

Shuttlevervoer Drimmelen
Auteur(s)
Petegem, J.W.H. van; Hoekstra, A.T.G.; Mons, C.; Schagen, I.N.L.G. van; Cleij, D.
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met NAVYA-shuttles voor personenvervoer in de gemeente Drimmelen.

Rapportnummer
R-2019-15
Pagina's
37
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.