Advies praktijkproef

Bosch CONCORDA-peloton
Auteur(s)
Jansen, R.J.; Kamphuis, K.G.; Cleij, D.; Goede, M. de; Schepers, J.P.
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met vrachtauto’s op de A270 door Bosch in het CONCORDA-project.

Rapportnummer
R-2020-2
Pagina's
25 + 8
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.