Advies praktijkproef

TKI Smart Mobility EcoTwin III
Auteur(s)
Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.; Jansen, R.J.; Kint, S.T. van der; Louwerse, W.J.R.
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met drie trucks in het TKI Smart Mobility EcoTwin III-project.

Rapportnummer
R-2020-3
Pagina's
20 + 12
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.