Advies praktijkproef

TNO Scenic CarLabs Platooning
Auteur(s)
Mons, C.; Cleij, D.; Jansen, R.J.; Kint, S.T. van der; Petegem, J.W.H. van
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met drie personenvoertuigen in het TKI Smart Mobility Scenic CarLabs Platooning  project.

Rapportnummer
R-2020-16
Pagina's
34
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.