Advies praktijkproef

FABULOS Shuttle
Auteur(s)
Jansen, R.J.; Mons, C.; Boele, M.J.; Doumen, M.J.A.; Louwerse, W.J.R.
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met een FABULOS-shuttle voor personenvervoer tussen station Helmond Brandevoort en de Automotive Campus te Helmond.

Rapportnummer
R-2020-18
Pagina's
42
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.