Advies praktijkproef

Ursa Major neo Truck Platooning Trial 2022
Auteur(s)
Jansen, R.J; Cleij, D.; Mons, C.; Louwerse, W.J.R.; Schermers, G.
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Dit rapport beschrijft het SWOV-advies over de praktijkproef Ursa Major neo Truck Platooning Trial 2022.

Rapportnummer
R-2022-2
Pagina's
33
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.