Advies praktijkproef

Eemshaven Fase I
Auteur(s)
Craen, S. de; Hoekstra, A.T.G.; Loenis, B.J.C.; Schagen, I.N.L.G. van
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over het project Eemshaven Fase I.

Rapportnummer
R-2017-4
Pagina's
18 + 8
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.