Advies praktijkproef

DAF EcoTwin III - Platooning Trucks
Auteur(s)
Craen, S. de; Bax, C.A.; Boele, M.J.; Petegem, J.W.H. van
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de demonstratie met platooning trucks van het DAF EcoTwin III-project.

Rapportnummer
R-2017-8
Pagina's
16 + 8
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.