Advies praktijkproef

Starship bezorgrobot
Auteur(s)
Petegem, J.W.H. van; Nes, C.N. van; Boele, M.J.; Eenink, R.G.
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met een bezorgrobot van Starship.

Rapportnummer
R-2018-4
Pagina's
22 + 18
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.