Advies praktijkproef

WABCO Automotive B.V. – OnGuardACTIVE™
Auteur(s)
Jansen, R.J.; Nes, C.N. van; Boele, M.J.; Dijkstra, A.; Doumen, M.J.A.
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over het experiment met de OnGuardACTIVE™-radarmodule van WABCO. In fase 1 van dit experiment zal worden gereden zonder automatisch noodremsysteem en in fase 2 met een niet-gecertificeerd noodremsysteem. In beide fasen is een ontheffing noodzakelijk.

Rapportnummer
R-2018-5
Pagina's
20 + 9
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.