Advies praktijkproef

Prius C-ACC
Auteur(s)
Jansen, R.J.; Mons, C.; Eenink, R.G.; Louwerse, W.J.R.; Stelling, A.; Nes, C.N. van
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de praktijkproef met een peloton bestaande uit acht Toyota Priussen die zijn uitgerust met Cooperative Adaptive Cruise Control (C-ACC).

Rapportnummer
R-2018-11
Pagina's
18 + 10
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.