Advies praktijkproef

DAF Platooning
Auteur(s)
Jansen, R.J.; Mons, C.; Goede, M. de; Louwerse, W.J.R.; Nes, C.N. van
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over het experiment met trucks in het DAF Platooning-project.

Rapportnummer
R-2018-25
Pagina's
24 + 12
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.