Advising on human factors for field trials with (partially) self-driving vehicles

Auteur(s)
Craen, S. de; Boele, M.; Duivenvoorden, K.; Hoekstra, T.
Jaar
Rapportnummer
R-2015-15
Pagina's
8
Gepubliceerd door
SWOV, The Hague

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.