AEBS en verkeersmaatregelen : praktijktest zichtbaarheid verkeersmaatregelen voor Autonomous Emergency Braking Systems. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefbaarheid WVL.

Auteur(s)
Hattem, J. van Klem, E. & Gorter, M.
Jaar
Samenvatting

Stapsgewijs moeten nieuwe vrachtwagens (motorvoertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3) voorzien worden van een geavanceerd noodremsysteem (Advanced Emergency Braking System, AEBS)1. Dit systeem moet het achterop een file inrijden door een vrachtwagen voorkomen en/of de ernst van een incident sterk beperken. Het systeem moet ook in staat zijn om een file met stilstaande personenvoertuigen tijdig op te merken. Op personenvoertuigen zijn soortgelijke systemen beschikbaar. Deze worden onder verschillende namen aangeboden zoals City Advanced Emergency Braking (C-AEBS) voor lage snelheden en Urban AEBS voor hogere snelheden. Om de file op te merken worden door de fabrikanten verschillende methodes toegepast, veelal gebaseerd op radar, al dan niet in combinatie met een camera. Indien een object waarmee een botsing waarschijnlijk is, wordt opgemerkt, krijgt de bestuurder een waarschuwingssignaal. Dit signaal kan visueel, akoestisch of een combinatie van beide zijn. Dit waarschuwingssysteem heet Forward Collision Warning (FCW). Als de situatie zich blijft voordoen en de bestuurder grijpt niet in, dan moet het systeem ingrijpen. Bij een aantal van de gebruikte systemen remt het voertuig eerst licht (circa 3 m/s2) om de aandacht van de bestuurder te trekken, waarna het systeem binnen 1,4 seconde door middel van een noodstop ingrijpt. Een noodstop door het systeem (>5 m/s2) moet de rijsnelheid met minstens 20km/u terugbrengen zodat de impact van een eventuele botsing zo veel mogelijk verkleind wordt. Dit remsysteem is het eigenlijke AEBS. AEBS wordt dus altijd in combinatie met FWC uitgevoerd, waarbij FWC waarschuwt en AEBS remt. Rijkswaterstaat wil weten of de invoering van deze systemen in het voertuigpark ook een veiligheidswinst betekent voor de verschillende verkeersmaatregelen zoals die toegepast worden bij wegwerkzaamheden en incident-management. Hiervoor moeten de voertuigsystemen de objecten waaruit de verkeersmaatregel bestaat tijdig detecteren. Deze test heeft tot doel in de praktijk te evalueren of en onder welke omstandigheden verkeersmaatregelen gedetecteerd worden door de op dit moment gangbare FWC/AEBS-systemen. Rijkswaterstaat heeft Royal HaskoningDHV opdracht gegeven deze test te organiseren, de resultaten te analyseren en te rapporteren. Dit rapport gaat achtereenvolgens in op de onderzoeksopzet (hoofdstuk 2) en de testresultaten (hoofdstuk 3), waarna in hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen worden beschreven. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

1 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200089 ST [electronic version only]
Uitgave

Amersfoort, Royal Haskoning DHV, 2017, 15 p. + bijl.; T&PBF1326R001F02

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.