Alcoholgebruik van jongeren in het verkeer op stapavonden

Auteur(s)
Houwing, S.; Twisk, D.; Waard, D. de
Jaar

Van de autopassagiers die in weekendnachten in het verkeer omkomen, zit ruim 40% in auto’s met jonge mannen (18-24 jaar) achter het stuur. Alcoholgebruik door deze bestuurders is extra risicovol door stapeling van risico’s vanwege de jonge leeftijd, de onervarenheid als automobilist en de extra complexiteit door passagiers. Ook voor fietsers is alcohol een risicofactor. Het aantal fietsende jongeren (15-29 jaar) dat in weekendnachten na een valpartij in het ziekenhuis wordt opgenomen stijgt al enkele decennia; bij de helft van hen is tegenwoordig alcohol in het spel.

In twee afzonderlijke studies – een onder automobilisten en een onder fietsers – zijn nu feitelijke alcoholpercentages op stapavonden gemeten (blaastesten). De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Van de jonge mannen rijdt 60% met passagiers. Dat aandeel is hoger dan bij de overige bestuurders (54%).
  • Jonge mannen overtreden niet significant vaker de alcohollimiet dan de overige autobestuurders (2,3% versus 1,9%).
  • Jonge mannen met passagiers overtreden even vaak de limiet (2,2%) als jonge mannen zonder passagiers (2,3%). Overige bestuurders overtreden wel significant minder vaak de wettelijke limiet wanneer zij met passagiers rijden (1,7% met passagiers versus 2,2% zonder passagiers).
  • In het uitgaansgebied is het aandeel alcoholovertreders onder fietsende jongeren hoog tot zeer hoog. Naarmate de nacht vordert stijgt dit tot meer dan 80% en stijgt het gemiddelde bloedalcoholgehalte tot meer dan twee maal de wettelijke limiet van 0,5 g/L.

Aanknopingspunten voor maatregelen en beleid:

  • Hoewel het alcoholgebruik onder jonge mannelijke automobilisten zich gunstig ontwikkelt, is extra aandacht gewenst vanwege stapeling van risico’s en de ernstige afloop van een ongeval.
  • Het veelvuldige alcoholgebruik en de hoge promillages onder fietsende jongeren in het uitgaansgebied raakt niet alleen de verkeersveiligheid, maar vormt een breed maatschappelijk vraagstuk dat een integrale aanpak vergt. 
Rapportnummer
R-2015-12
Pagina's
16
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.