Apparatuurgebruik gemotoriseerd verkeer : in auto’s, bestelwagens en vrachtwagens.

Auteur(s)
NDC Nederland & Goudappel Coffeng
Jaar
Samenvatting

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert beleid om afleiding door apparatuur in het verkeer tegen te gaan. Om deze reden is in het najaar van 2016 een zogeheten ‘proefmeting’ uitgevoerd naar het apparatuurgebruik in het gemotoriseerd verkeer, met als doel een standaard meetmethode te ontwikkelen. Op basis van de proefmeting is een aantal aanbevelingen gedaan om de betrouwbaarheid van de metingen te vergroten. In de zomer van 2018 is opnieuw een meting naar apparatuurgebruik in de auto uitgevoerd, waarin deze aanbevelingen zijn opgevolgd. Tijdens de meting van 2018 is geobserveerd vanaf 7 vaste posities langs de kant van de weg (maximum toegestane snelheid 70 km/h) en op 8 snelwegtrajecten door met het verkeer mee te rijden. In totaal is van ruim 9.000 bestuurders het apparatuurgebruik geregistreerd. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

12 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200042 ST [electronic version only]
Uitgave

[Den Haag], Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat RWS, 2018, 20 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.