Assisting the older driver; Intersection design and in-car devices to improve the safety of the older driver

Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen RUG, Groningen
Auteur(s)
Davidse, Ragnhild
Jaar

Dit proefschrift gaat over de mogelijkheden die infrastructurele aanpassingen en bestuurdersondersteuningssystemen bieden om de veilige en onafhankelijke mobiliteit van ouderen te verbeteren. De nadruk ligt op maatregelen die de veiligheid van oudere automobilisten kunnen verbeteren doordat ze compenseren voor leeftijdgerelateerde functiestoornissen. Daar waar in het vervolg wordt gesproken over ouderen of oudere automobilisten gaat het steeds over personen van 75 jaar en ouder. De aandacht voor deze leeftijdsgroep komt voort uit hun relatief hoge overlijdensrisico. Een nadere analyse van dit overlijdensrisico maakt deel uit van dit proefschrift.

Dit proefschrift behandelt in totaal drie hoofdvragen:

  1. Hoe kan de verkeersveiligheid van oudere automobilisten worden omschreven en welke kenmerken van ouderen zijn mogelijk van invloed op hun rijprestatie?
  2. Welke leeftijdgerelateerde functiestoornissen hebben de grootste invloed op de rijprestatie en veiligheid van oudere automobilisten?
  3. Welke wegkenmerken en bestuurdersondersteuningssystemen kunnen voor deze functiestoornissen compenseren?

This doctoral thesis is concerned with the possibilities offered by road design and driver assistance systems to improve older adults’ safe and independent mobility by compensating for their age‐related functional limitations. The focus is on drivers of private cars aged 75 years and above. The specific attention for this group of drivers originates in the relatively high fatality rate for drivers of this age. An extensive analysis of the safety of older drivers is part of this thesis.

In this thesis three central research questions can be distinguished:

  1. How can the safety of older drivers be characterised, and which characteristics of older people may be of influence on their driving performance?
  2. Which age‐related functional limitations have the greatest influence on driving performance and road safety?
  3. What road design elements and driver assistance systems may compensate for these functional limitations?
Pagina's
260
Serie
SWOV-Dissertatiereeks
ISBN
978-90-73946-02-6
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.