ASVV 2012 : aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

In de ASVV is alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom gebundeld: van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering en van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. De informatie is overzichtelijk gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen, tabellen en grafieken. De nieuwe editie is op een aantal punten aangepast ten opzichte van zijn voorganger uit 2004. Zo zijn duurzaamheids- en milieuaspecten toegevoegd en zijn de basiskenmerken wegontwerp opgenomen. De parkeerkencijfers zijn vernieuwd en gecombineerd met de kencijfers verkeersgeneratie. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20122741 ST
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2012, 1208 p., ref.; Publicatie ; No. 723 - ISBN 978-90-6628-612-2

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.