Bandura’s social learning theory & social cognitive learning theory

Auteur(s)
Nabavi, R.T.
Jaar

Publicatie aanvragen

5 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
23
Verschenen in
Theories of Developmental Psychology
Bibliotheeknummer
20230072 ST [electronic version only]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.