Basiskenmerken kruispunten en rotondes.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

In deze publicatie staan de basiskenmerken waaraan een kruispunt of rotonde minimaal moet voldoen. Hierdoor worden verkeerssituaties voor weggebruikers herkenbaarder en daardoor veiliger. De kennis uit deze publicatie draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het aantal verkeersdoden en zwaargewonden in het verkeer in vijf jaar tijd sterk te reduceren. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20150958 ST S
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2015, 128 p., ref.; Publikatie ; No. 315A - ISBN 978-90-6628-654-2

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.