Begeleid rijden in Nederland

Heeft 2toDrive effect op zelfgerapporteerde ongevallen en overtredingen?
Auteur(s)
Schagen, I. van; Craen, S. de
Jaar

In 2011 is de proef 2toDrive gestart. Dit is de Nederlandse variant van begeleid rijden: jongeren mogen vanaf 17 jaar hun rijbewijs B halen, maar dan tot hun 18e verjaardag alleen onder begeleiding van een ervaren automobilist de weg op. Op die manier doen jongeren meer ervaring op in meer verschillende situaties voordat ze zelfstandig gaan rijden.

SWOV evalueert de effecten van 2toDrive op de verkeersveiligheid. In de hier gerapporteerde studie zijn 2toDrivers en jongeren met een reguliere rijopleiding gevraagd naar hun ongevalsbetrokkenheid en hun verkeersovertredingen in de eerste periode van zelfstandig rijden. Dit gebeurde via een vragenlijst die door ruim 30.000 jongeren is ingevuld.

Met de gegevens blijkt het niet mogelijk om overtuigend vast te stellen of 2toDrive beter of slechter voor de verkeersveiligheid is. Het ongevalsrisico (het aantal ongevallen per afgelegde kilometer) van de 2toDrive-respondenten is beduidend lager dan dat van de respondenten met een reguliere rijopleiding. De afgelegde afstand verschilt echter zoveel per persoon, dat we niet kunnen uitsluiten dat het verschil in risico tussen regulier opgeleide bestuurders en 2toDrive-bestuurders op toeval berust. Het effect van 2toDrive op overtredingsgedrag is evenmin eenduidig.

Een volgende stap in de evaluatie is het ontwikkelen van een model waarmee beter kan worden gecorrigeerd voor grote verschillen in kilometrage. We hopen dat het uiteindelijk mogelijk wordt het effect van 2toDrive op de werkelijke (geregistreerde) ongevallen te bepalen.

Rapportnummer
R-2015-11
Pagina's
12
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.