Beloning voor veilig rijden.

Auteur(s)
Hagenzieker, M.
Jaar
Samenvatting

Belonen en straffen : het zijn bekende methoden om gedrag te beïnvloeden. In de verkeerspraktijk wordt gewenst gedrag traditioneel 'gestimuleerd' door overtredingen te bestraffen. Voor het belonen van gewenst verkeersgedrag is veel minder aandacht. De komst van steeds meer intelligente transportsystemen (ITS) in het verkeer biedt nieuwe mogelijkheden om beloningen in het verkeer toe te passen. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

5 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20051953 ST [electronic version only]
Uitgave

Het Tijdschrift voor de Politie, Vol. 66 (2005), No. 10 (oktober), p. 28-32

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.