Benefit of Helicopter Emergency Medical Services on trauma patient mortality in the Netherlands?

Auteur(s)
Hoogerwerf, N.; Valk, J.P.; Houmes, R.J.; Christiaans, H.M.; Geeraedts, L.M.G.; Schober, P.; de Lange-de Klerk, E.S.M.; Lieshout, E.M.M. van; Scheffer, G.J.; Hartog, D. den
Jaar

Publicatie aanvragen

15 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
274-275
Verschenen in
Injury
44 (2)
Bibliotheeknummer
20220230 ST [electronic version only]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.