Beoordeling validatie prioriteiten risicolocaties bermen

Onderzoeksverantwoording
Auteur(s)
Schermers, G.; Petegem, J.W.H. van; Hermens, F.; Hettema, Z.J.A.
Jaar

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL) heeft door de zeven regionale organisatieonderdelen van RWS een inventarisatie laten opstellen van obstakels en risicovolle beginpunten van geleiderails in bermen langs rijkswegen (de ‘obstakellijst’). Adviesbureau Arcadis is gevraagd deze inventarisatie te controleren en te valideren. RWS heeft SWOV gevraagd de totstandkoming van de gevalideerde obstakellijst en de systematiek van prioritering (naar risico en urgentie) te beoordelen en eventuele verbetermogelijkheden aan te bevelen. De notitie Validatie prioriteiten risicolocaties bermen (R-2021-6) bevat de belangrijkste resultaten van deze beoordeling. Dit achterrondrapport geeft de uitgebreide onderzoeksverantwoording.

Rapportnummer
R-2021-6A
Pagina's
77
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.