Bestelauto-ongevallen: karakteristieken, ongevalsscenario's en mogelijke interventies

Resultaten van een dieptestudie naar ongevallen met bestelauto's binnen de bebouwde kom
Auteur(s)
Davidse, R.J.; Duijvenvoorde, K. van
Jaar

Met weginspecties, voertuiginspecties en interviews is in deze studie zo veel mogelijk informatie verzameld over bestelautoongevallen binnen de bebouwde kom. Het gaat om ernstige bestelauto-ongevallen die gebeurd zijn in de periode april 2010 tot april 2011 in het gebied dat samenvalt met de politieregio’s Haaglanden en Hollands Midden. Het doel hiervan van is inzicht te krijgen in de factoren en omstandigheden die van invloed zijn op het ontstaan en de afloop van ongevallen met bestelauto’s binnen de bebouwde kom. Een van de aandachtspunten is de rol die de nevenactiviteiten van de bestelautochauffeur tijdens het rijden spelen bij het ontstaan van verkeersongevallen. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden geselecteerd waarmee vergelijkbare ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen of waarmee de letselernst van deze ongevallen kan worden teruggedrongen.

Delivery vehicle crashes: characteristics, crash scenarios and possible interventions; Results of an in-depth study into urban crashes involving delivery vehicles

Rapportnummer
R-2012-18
Pagina's
144 + 78
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.