Bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en lichte verkeersovertredingen. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG aan de Vaste Commissies voor Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie uit de Tweede Kamer der Staten-Gener...

Jaar

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190346 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, 2016, 4 p.; Kenmerk ECLBR/U201600565

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.