Blik op de file

De file door de ogen van de Nederlandse burger
Auteur(s)
Jorritsma, P.; Hamersma, M.; Berveling, J.
Jaar

Elke automobilist heeft weleens in de file gestaan. Of het nu in de dagelijkse ochtendspits is of op een ‘zwarte zaterdag’ op weg naar Frankrijk. Ondanks dat er veel over de ontwikkelingen van files bekend is, weten we veel minder over wie, waar, hoe vaak en wanneer we in de file staan en wat Nederlanders eigenlijk van het fenomeen file ‘vinden’. Het doel van dit onderzoek is om de ernst van het fenomeen file vanuit het perspectief van de burger vast te stellen. Om daarover een goed beeld te krijgen zijn vier vragen onderzocht: 1. Wat ervaren mensen als een file? 2. Hoe vaak staan mensen in de file (met welke frequentie, voor welk motief en op welke momenten van de dag)? 3. Wat zijn de kenmerken van degenen die in de file staan? 4. Hoe beleven Nederlanders de file?
Er is gebruik gemaakt van een online enquête onder respondenten van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) van 18 jaar en ouder. De bevindingen uit de enquête vergelijkt het KiM met internationale literatuur en met data uit een eerder onderzoek in 2010.

Rapportnummer
KiM-19-A15
Pagina's
39
ISBN
978-90-8902-219-6
Bibliotheeknummer
20220024 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, Den Haag

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.