Boekbespreking 'Mobility and Transportation in the Elderly. Societal impacts on aging series'

Auteur(s)
Davidse, Drs. R.J.
Jaar

Publicatie aanvragen

13 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
280-281
Verschenen in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.