Botsveilige lichtmast biedt veel voordelen.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Rijkswaterstaat hanteert een aantal veiligheidsniveaus voor het plaatsen van botsveilige lichtmasten in de bermen van autosnelwegen. Er zijn ook eisen waaraan een ‘botsveilige’ lichtmast moet voldoen. Deze eisen zijn ontleend aan de norm NEN-EN 12767. Het creëren van een obstakelvrije zone is vaak de belangrijkste reden voor toepassing van botsveilige lichtmasten. Hiervoor geldt hetzelfde uitgangspunt als bij de veilige inrichting van bermen: het vermijden van risico's voor derden en inzittenden. In de Bermwijzer van maart 2006 is hier al aandacht aan besteed. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

5 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20110961 ST [electronic version only]
Uitgave

Bermwijzer - nieuwsbrief Steunpunt Veilige Inrichting van Bermen, Juni 2006, p. 3

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.